Haegue Yang war beziehungsweise ist unter anderem vertreten bei:


- abc 2014

- Art Basel 2013

- Art Basel 2016

- Art Basel Hong Kong 2014

- Art Basel Hong Kong, 2016

- Art Basel Miami Beach 2013

- art basel miami beach, 2014

- art berlin 2017

- Biennale de Lyon 2015

- Biennale Venedig 2009

- Biennale Venedig 2009 Pav

- documenta 13, 2012

- Fellbach Triennale 2013

- Frieze London 2013

- Frieze London 2016

- Galerie Chantal Crousel

- Göteborg Biennale 2017

- Greene Naftali

- KIAF 2016

- Kukje Gallery

- Kunsthalle Basel

- Kunstverein Lingen

- La Biennale de Montréal 2016

- Manifesta 4, 2002

- MoMA Collection

- nbk Berlin

- Overbeck-Gesellschaft

- Playing among the Ruins,2011

- Sammlung zeitgenoessische Kunst der BRD

- SeMA Biennale Mediacity Seoul 2014

zur Biografie Haegue Yang
Haegue Yang


Anzeige
berlin


Anzeige
Ausstellung


Anzeige
Atelier


Werkabbildung
Aleksandra WaliszewskaWerkabbildung
ART DÜSSELDORF - GalerienlisteWerkabbildung
Peter Zumthor - Dear to Me